360 Virtualne Ture za Ordinacije

Brinete o zdravlju ljudi, koje je u vreme kovida često narušeno, poštujete njihovo vreme, na koje je kovid takođe uticao i izazvao smanjenu mogućnost kretanja. INTERNET CODING SOLUTIONS nudi lakše povezivanje sa pacijentima. Kako? Dozvolite da vam objasnimo. Nudimo virtualno razgledanje vašeg poslovnog prostora, takozvanu virtualnu turu-obilazak, što podrazumeva da klijenti mogu da se kreću kroz vaš prostor, u koji ste bez sumnje uložili trud i novac i vide ga iz svakog ugla, kao da su zapravo fizički tamo. Što je, priznaćete, mnogo više od razgledanja fotografija. Još jedna veoma važna stvar, povezujemo vas sa google pregledom ulica, odnosno Google mapom, što znači da klijent koristeći Google mapu može direktno doći do vas i započeti razgledanje.

Virtualne
Ture za Ordinacije

Kontakt